Farnosť Stará Bystrica
Ak sa niekedy stanem svätou- určite budem sväticou temnoty. Budem nepretržite chýbať v nebi, aby som zasvietila svetlo tým,
ktorí sú na zemi v temnote.
Matka Tereza

Advent 2021

Námety na prežívanie Adventného obdobia
 

 

 • Adventný veniec
  • Náš farský kostol zdobí adventný veniec.
  • Adventné vence a sviece sme požehnávať pri svätej omši na Prvú adventnú nedeľu o 8:00, ktorá bola vysielaná online.
  • Venčeky alebo len sviečky si môžete priniesť počas soboty pred 1. adventnou nedeľou do kostola a položiť ich pred oltár. (V rámci "individuálnej návštevy kostola".)
  • Požehnané si ich môžete prísť vziať v nedeľu po omši počas celého dňa. Pritom môžete požiadať aj o prijatie sviatostí (sv. prijímanie, sv. spoveď...)
 • Liturgia domácej cirkvi pri adventnom venci
  • Adventný veniec nemá zostať len dekoratívnym predmetom v našich príbytkoch. Mali by sa pri ňom stretávať členovia našich rodín pri spoločnej modlitbe.
  • Ponúkame Liturgiu domácej cirkvi pri adventnom venci, ktorú môžete využiť pri spoločnej modlitbe počas štyroch adventných nedieľ. (Pripravil ju dp. František Trstenský.)
  • Liturgiu stiahnite [PDF]  —>  TU
  • 1. svieca  —>  TU
  • 2. svieca  —>  TU
  • 3. svieca  —>  TU
 • Nedeľné katechézy pre deti a rodičov
  • Videokatechézy
  • Pripravujú Jezuiti.sk
  • Viac  —>  TU
 • Adventný večer bez elektriny
  • Rozličné námety, adventný kalendár, spoločenské hry...
  • Pripravujú Pápežské misijné diela
  • Viac  —>  TU
 • Adventný coverDar
  • Každodenná ponuka myšlienky a piesne
  • Pripravujú bratia františkáni a ich priatelia
  • Viac o projekte  —>  TU
  • Projekt začína 28.11. a bude dostupný prostredníctvom viacerých kanálov:
   • Facebook Františkáni – Slovensko  —>  TU
   • YouTube Františkáni – SR  —>  TU
   • Spotify Adventný coverDar  —>  TU
 • Zamyslenia od KBS na váš mail
  • Konferencia biskupov Slovenska bude v advente posielať zamyslenia
  • Registrácia  —>  TU
 • Infúzia pre pokoj duše
  • Krátka meditácia s požehnaním. Pozvanie k večernému upokojeniu srdca.
  • Každý večer od 27. novembra do Štedrého dňa vždy o 21:30 na FB profile o. biskupa Jozefa Haľka.
  • Viac  —>  TU
 • Adventné večery
  • Ako sa nestratiť v rýchlom predvianočnom tempe a hluku? Ako nezabudnúť na pravé svetlo v tieni upratovania a zháňania darčekov? Ako prežiť advent v radosti a naplno? –
  • Večerný program TV Lux.
  • Viac  —>  TU
 • Nedeľné zamyslenia nad Božím slovom
  • Biblické čítania určené na liturgiu každej adventnej nedele spolu s profesorom Scottom Hahnom a biblistom Johnom Bergsmom
  • vo forme pdf aj ako podcast
  • možnosť zasielania na mail
  • Viac  —>  TU
 • Katechézy o novom preklade Rímskeho misála
 • Adventná zbierka na Charitu
  • Poriada Diecézna charita Žilina
  • Rôzne spôsoby prispenia
  • Viac  —>  TU
 • Mary´s meals
  • Riešenie hladu vo svete
  • Rôzne spôsoby pomoci
  • Viac  —>  TU
 • Adventníček
  • Seriál adventných rozprávok
  • Pripravuje: Farnosť Lednické Rovne
  • Viac  —>  TU
 • Jesseho strom
  • praktický spôsob, ako ísť počas Adventu v rodine na hĺbku
  • fascinujúci spôsob pripomínania si dejín spásy
  • Viac  —>  TU
 • Veľké antifóny a prorok Izaiáš
  • adventné duchovné inšpirácie online
  • od nedele 19. do štvrtka 23. decembra
  • pripravuje: Fraternita Jeruzalem
  • posielané na mail
  • možnosť prihlásiť sa na adrese: fraternitajeruzalemdesert@gmail.com
 •  
 •  
 •  
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS