Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - ZZM - požehnanie a odovzdanie kaplniek
Farnosť Stará Bystrica
Život je zverený človeku ako poklad, ktorý nesmie premárniť.
Ján Pavol II.

Foto >> ZZM - požehnanie a odovzdanie kaplniek

Nedeľa 16. októbra 2022
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS