Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - VTZS- štvrtok
Farnosť Stará Bystrica
Až v nebi sa dozvieme, čo sme dlžní chudobným za to,
že nám pomohli lepšie milovať Boha.
Matka Tereza

eRko >> VTZS- štvrtok

20. jún- eRko tance, ukazovačky, fintice
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS