Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Rodina 2018
Farnosť Stará Bystrica
Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.
sv. Edita Steinová

Minulosť >> Rodina 2018

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS