Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Rodina 2018
Farnosť Stará Bystrica
Byť kresťanom znamená:
byť pútnikom až do príchodu do Otcovho domu.
sv. Augustín

Minulosť >> Rodina 2018

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS