Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Rodina 2018
Farnosť Stará Bystrica
Ak sa niekedy stanem svätou- určite budem sväticou temnoty. Budem nepretržite chýbať v nebi, aby som zasvietila svetlo tým,
ktorí sú na zemi v temnote.
Matka Tereza

Minulosť >> Rodina 2018

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS