Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - 1. s. comm 2018
Farnosť Stará Bystrica
Byť kresťanom znamená:
byť pútnikom až do príchodu do Otcovho domu.
sv. Augustín

Minulosť >> 1. s. comm 2018

Žiadne snímky

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS