Farnosť Stará Bystrica
Život je zverený človeku ako poklad, ktorý nesmie premárniť.
Ján Pavol II.

Nedeľné oznamy

 

Piata nedeľa – 5. februára 2023

 

 

Nedeľa Božieho slova 2023

Tretiu nedeľu Cerzočného obdobia slávime ako Nedeľu Božieho slova.

 

Ponúkame pomôcky k jej sláveniu.

 

Misie 2023

Milí farníci, zvestujem Vám veľkú radosť:
V budúcom roku sa budú v našej farnosti konať sväté misie.
Termín:  od 18. do 26. marca 2023.
Budú ich viesť otcovia vincentíni.

Pripravujeme sa na túto dôležitú udalosť.

—> Modlitba

—> Články o misiách

Požehnania

Čo sú požehnania a aké požehnania poznáme

Strana: 1 2
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS