Farnosť Stará Bystrica
Nie je bohatý ten, kto veľa vlastní, ale kto veľa dáva.
Ten je schopný darovať seba samého.
Ján Pavol II.

Mapy – trasy

Trasy požehnania          [10.5.2020 – Trasa A]

 

Trasa 1  –  Lány (od ČS nahor)         []

 

Trasa 2  –  Stred nahor (od kostola po ČS)         []

 

Trasa 3  –  Stred nadol (od kostola po kruháč) + Slezákovci          []

 

Trasa 4  –  Salajňa (od kruháča po družstvo)           []

 

Trasa 5  –  Salajňa 2 (od družstva nadol)           []

 

Trasa 6  –  Klubina (od St. Bystrice nadol)          []

 

Trasa 6B  –  Klubina (od St. Bystrice nadol, zač. od kaplnky)          []

 

— ♦ —

 

Trasa A         [12:30]

 

Trasa B         []

 

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS