Farnosť Stará Bystrica
Byť kresťanom znamená:
byť pútnikom až do príchodu do Otcovho domu.
sv. Augustín

Obsadenosť omší

obsadené XX
voľné XX
v riešení XX

 

Rezervácia platí do 10 min. pred začiatkom sv. omše.

 

—>  Prihlasovanie

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS