Farnosť Stará Bystrica
Láska nie je len niečím spontánnym a inštinktívnym: je to rozhodnutie, ktoré treba neustále potvrdzovať. Keď muža a ženu spája pravá láska, každý z nich berie na seba osud druhého ako svoj vlastný, aj za cenu námah a utrpení, aby ten druhý mal život a mal ho v hojnosti.
Ján Pavol II.

Katechéti

V súčasnosti v našej farnosti službu katechétu vykonávajú:

  • Mgr. Lívia Padyšákovávyučuje náboženstvo na ZŠsMŠ Stará Bystrica, 1. a 2. stupeň
  • Mgr. Paulína Lernerovávyučuje náboženstvo na ZŠsMŠ Stará Bystrica, 2. stupeň
  • Mgr. Ing. Eliška Ševecovávyučuje náboženstvo na ZŠsMŠ Stará Bystrica, 2. stupeň
  • Mgr. Anna Pitlová vyučuje náboženstvo na ZŠsMŠ Stará Bystrica, 2. stupeň
  • Mgr. Dobroslava Dolinajcová – vyučuje náboženstvo na ZŠsMŠ Klubina, 1. stupeň
  • Mgr. Antónia Dubovická
  • Mgr. Zuzana Mačejková

 

.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS