Farnosť Stará Bystrica
Láska nie je len niečím spontánnym a inštinktívnym: je to rozhodnutie, ktoré treba neustále potvrdzovať. Keď muža a ženu spája pravá láska, každý z nich berie na seba osud druhého ako svoj vlastný, aj za cenu námah a utrpení, aby ten druhý mal život a mal ho v hojnosti.
Ján Pavol II.

Duchovný otec

 

Jozef Hlinka, farár

 

ICLic. Mgr. Jozef Hlinka sa narodil 3. júna 1966 v Považskej Bystrici. Božím dieťaťom sa stal vo sviatosti krstu 18. júna 1966 vo farskom kostole v Považskej Bystrici. Zmaturoval na Gymnáziu v Považskej Bystrici.

Pre nepriaznivé politické pomery nebol prijatý na štúdium teológie. Preto pracoval ako vodič a neskôr ako skladník v zásobovacej základni podniku Zdroj v Pov. Bystrici.

Po zmene politickej situácie v r. 1990 nastúpil do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, kde sa pripravoval na kňazskú službu. Vyštudoval teológiu na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave Teologickom inštitúte v Nitre (1996) a kánonické právo na Katolíckej univerzite v Lubline (2016).

Za kňaza ho vysvätil 15. júna 1996 v Krásne nad Kysucou nitriansky biskup Ján Chryzostom kardinál Korec. Jeho prvým kaplánskym miestom bola farnosť Varín. V rokoch 1997–2006 bol farským administrátorom farnosti Trenčianska Teplá, v rokoch 2006–2019 farárom farnosti Papradno. Od roku 2008 je sudcom Diecézneho cirkevného súdu v Žiline. Od júla 2019 pôsobí ako farár v Starej Bystrici.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS