Farnosť Stará Bystrica
Rob to, čo dokážeš a modli sa za to,
čo nedokážeš – a Boh dá, aby si to dokázal.
sv. Augustín

Aktuálne info

(viac vo vnútri tohto článku)

============================

 

Aktuálne usporiadanie bohoslužieb

(platí od 16. 11. 2020)

 

Nedeľné sväté omše sú takto: 

 • Stará Bystrica
  • sobota 17:00
  • nedeľa 8:00 
  • nedeľa 10:30
 • Klubina
  • sobota 15:30
  • nedeľa 9:15

(Nedeľná omša o 8:00 je vysielaná —> naživo.)

 

Sväté omše v pracovné dni:  pondelok, utorok, štvrtok, piatok – 17:15 h.;  streda – 7:30 h.

 

(Bližšie pozri —> Oznamy.)

Pravidlá: —> tu

 

============================

 

Prihlasovanie na sväté omše (rezervácia miesta) / účasť na omši

 

Na bohoslužbu môžeme využiť max. polovicu kapacity miest na sedenie.

Počas pracovných dní sa na sv. omšu netreba prihlasovať.

V nedeľu

 • pre farský kostol :
  • Prihlasovanie na sv. omše je nateraz zrušené. (Vrátime sa k tomuto systému, ak sa ukáže jeho potrebnosť.)
  • Na všetky nedeľné sv. omše (17:00, 8:00, 10:30) bude umožnený vstup len do naplnenia dovolenej kapacity miest kostola na sedenie (220 miest).
  • Odporúčame včasný príchod na bohoslužbu.
  • Do kostola vchádzame výlučne hlavným vchodom. (Bočné vchody môžeme využiť na vychádzanie.) 
  • 3 min. pred začiatkom slávenia sa vchodové dvere zatvárajú. (Kvôli zabezpečeniu riadnej účasti na omši aj pre slúžiacich a zamedzeniu vstupu pre prípadných konfliktných.)
  • Zaujímame len miesta na sedenie, ktoré sú označené (v laviciach  nálepkou pred sebou, na lavičkách stužkou, plus stoličky). Sedíme „šachovnicovo“ (všetci, aj členovia 1 domácnosti).
  • Sv. omša sa slávi v interiéri kostola pre výlučne sediacich veriacich. V priestore vedľa kostola platí zákaz zhromažďovania nad 6 osôb.
  • Ostatným odporúčame, aby zostali doma a sledovali svätú omšu vysielanú naživo z nášho kostola (cez  —> internet alebo cez obecný TV-kanál) alebo inú prostredníctvom médií.
 • pre kaplnku v Klubine:
  • Na nedeľné sv. omše (15:30, 9:15) bude umožnený vstup len do naplnenia dovolenej kapacity miest kaplnky na sedenie (80 miest).
  • 3 min. pred začiatkom slávenia sa vchodové dvere zatvárajú. (Kvôli zabezpečeniu riadnej účasti na omši aj pre slúžiacich a zamedzeniu vstupu pre prípadných konfliktných.)
  • Zaujímame len miesta na sedenie, ktoré sú označené (v laviciach stužkou pred sebou, na lavičkách stužkou). Sedíme „šachovnicovo“ (všetci, aj členovia 1 domácnosti).
  • Sv. omša sa slávi v interiéri kaplnky pre výlučne sediacich veriacich. V priestore vedľa kaplnky platí zákaz zhromažďovania nad 6 osôb.
  • Ostatným odporúčame, aby zostali doma a sledovali svätú omšu vysielanú naživo z nášho kostola (cez  —> internet alebo cez obecný TV-kanál) alebo inú prostredníctvom médií.

Keďže si ceníme zdravie svoje i ostatných, každý z nás má cez celú svätú omšu správne nasadené rúško, sedíme len na vyznačených miestach a dbáme na dezinfekciu rúk a priestoru. Snažíme sa dodržiavať všetky platné pravidlá.

Vyzývame znova k ohľaduplnosti a ústretovosti. V tejto dobe považujeme za rozumnejšie sláviť omšu prostredníctvom médií a predchádzať tak akémukoľvek nedorozumeniu.

 

Sväté prijímanie, svätá spoveď

Tí, ktorí sledujú omšu prostredníctvom médií a túžia prijať Eucharistiu, okrem tzv. duchovného svätého prijímania môžu využiť aj možnosť prijatia Eucharistie na požiadanie vo vyhlásenom alebo dohodnutom čase.

Spovedá sa pred sv. omšami alebo v individuálne dohodnutom čase. Spovedá sa v bočnej kaplnke (v prípade pekného počasia vonku).

 

Odpustky pre zosnulých (tzv. "dušičkové")

Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to so zaistením bezpečnosti veriacich.

Dekrét s podpismi hlavného penitenciára kardinála Maura Piacenzu a regensa Mons. Krzysztofa Nykiela hovorí aj o úplných odpustkoch z 2. novembra, pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha. Tieto môžu byť presunuté z 2. novembra nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.

Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku.  Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.

Môžu to byť napríklad ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunka Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.

 

============================

 

 

 

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS