Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Deň Života, 21.júna 2014, v našej farnosti
Farnosť Stará Bystrica
Byť kresťanom znamená:
byť pútnikom až do príchodu do Otcovho domu.
sv. Augustín

eRko >> Deň Života, 21.júna 2014, v našej farnosti

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS